Col·legi

El Col·legi Divina Providència es defineix: confessional, català i obert a tothom.