Gabinet psicopedagògic

El col·legi vol donar resposta als alumnes amb necessitats educatives específiques i als que mostren dificultats puntuals. Per fer front a aquest repte, el nostre gabinet psicopedagògic, integrat per Isabel Puente i Raül Garcia i coordinats amb els serveis externs (EAP, CDIAP, CSMIJ…), atenen les necessitats, acompanyant als professors i a les famílies dels alumnes.

Cada alumne és diferent. Per tant vetllem pel seguiment i desenvolupament de les seves capacitats i per l’adquisició progressiva de les competències bàsiques pròpies de cada etapa en el punt on es troba.