A cicles formatius de grau superior

Aquest curs té com a objectiu preparar l’alumnat per presentar-se a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior (CFGS). Cal tenir en compte les consideracions següents:

  • No equival a cap titulació acadèmica, tan sols permet a qui no té la titulació exigida matricular-se a un CFGS.
  • No garanteix plaça escolar.
  • Les proves superades tenen validesa permanent i a tot l’Estat.

Per inscriure’s a la prova cal tenir 19 anys o més (o complir-los l’any 2018) i no tenir cap titulació acadèmica o d’ensenyaments equivalents que permeten l’accés directe a la formació professional (batxillerat o equivalent, o curs específic d’accés).