Graduat en educació secundaria per adults (GESO)

Aquesta oferta formativa consisteix en un programa dissenyat perquè les persones majors de 18 anys puguin obtenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria. Al nostre centre, aquest ensenyament es cursa de manera presencial en dos anys. Per a cursar-lo de forma no presencial, podeu consultar el web de l’Institut Obert de Catalunya (IOC).