Llengua castellana

L’Àgora ofereix cursos de llengua castellana per a persones que no parlen aquesta llengua de manera nativa.

Nivell inicial (A1)
Curs dirigit a les persones adultes alfabetitzades en la seva llengua materna que no tenen cap competència lingüística comunicativa en llengua castellana. Aquest curs té una durada de 105 hores.

Nivell bàsic (A2)
Curs adreçat a persones adultes alfabetitzades en la seva llengua materna que tenen un nivell inicial i necessiten ampliar les habilitats de comprensió i expressió oral i escrita de la llengua castellana. Aquest curs té una durada de 140 hores.