Organització interna

  • Direcció: Ana Lampreave
  • Coordinadora del cicle de formació instrumental: Miryam Romero
  • Coordinadora dels cursos de llengua castellana: Miryam Romero
  • Coordinadora del GESO: María José Sebastián
  • Tutora del curs de preparació per a les proves d’accés a CFGS: Ana Lampreave