Formació Bàsica

  • Graduat en educació secundària per a persones adultes (GESO)

Adreçat a eprsones que vulguin obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària, el qual permet accedir a estudis superiors. Per a la inscripció a aquests estudis, cal tenir 18 anys, o complir-los dins l’any natural de la matriculació o bé 16 anys i reunir un dels requisits establerts pel Departament d’Ensenyament.

  • Curs de formació específic per a l’accés a cicles formatius de Grau Mitjà (CAM)

Adreçat a aquelles persones majors de 17 anys quem sense posseir una titulació acadèmica, vlen preparar-se per accedir als cicles formatius de grau mitjà, per obtenir una titulació de tècnic mig.

La prova té 2 parts:

  •    Part comuna: LLengua catalana, Llengua castellana, Llengua estranjera i Ciències socials
  •    Part científica, tecnológica i matemàtica: Matemàtiques, Ciències de la naturalesa.