Història

 

L’Escola d’Adults de Salt neix durant la transició democràtica, al febrer de 1976, de la mà de l’organització popular. L’Associació de veïns de Salt va iniciar unes classes gratuïtes i nocturnes dirigides als joves i adults del poble que van ser pioneres en l’educació de les persones adultes i van donar peu a la posterior creació de les escoles d’adults arreu de les comarques gironines.

El mètode educatiu es va inspirar en Paulo Freire i la lluita militant pel dret de tothom a l’educació. A partir d’aquest moment es promouen multitud d’activitats en el camp de la formació i recerca: s’organitzen cursos i activitats formatives per a mestres, es participa en diverses Escoles d’Estiu, s’elaboren i publiquen diferents materials.
Però patim una extraordinària precarietat: manca de mestres per atendre tota la demanda, manca de locals, manca de recursos materials, deixadesa per part de les administracions…

El febrer de 1986 amb la commemoració del 10è aniversari de l’escola, el llavors conseller d’Ensenyament, Sr. Joan Guitart, anuncià la creació d’un Centre Públic d’Educació d’Adults a Salt. El Decret 232/1989, de 28 d’agost crea definitivament el Centre “La Cooperativa”, esdevenint el primer i únic Centre Públic d’Educació d’Adults de les comarques gironines.

Cinc anys més tard, coincidint amb el 15è aniversari de l’escola, s’elabora un Projecte Educatiu que contempla una nova etapa: “Propugnem i treballem per una escola pública, laica, pluralista, catalana i integradora. I més específicament per una Formació Permanent dels Treballadors amb totes les característiques de l’Escola pública citada i arrelada al món dels adults.”

El curs 86/87 s’inicien les classes de preparació per a les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i es porta a terme un ric programa d’activitats complementàries.

La Resolució, de 4 de gener de 1994, disposa el canvi de denominació i ubicació del nostre Centre. A partir d’aquesta resolució, som “el Centre de Formació d’Adults Les Bernardes” i ens ubiquem en l’equipament Les Bernardes del carrer Sant Dionís, número 42.

El curs 96/97 es crea el Centre d’Autoformació “Mestre Rafael Farré” integrat al Centre.

El curs 2000/01 celebrem el nostre 25è aniversari sota el lema “25 anys al servei del poble”. Els principals actes commemoratius van ser una exposició de diferents cartells editats pel centre, una emotiva lliçó inaugural i l’edició de la revista “ La Cooperativa” que en aquests moments ja té nou exemplars, un per curs, que es presenta el dia de Sant Jordi.

El mateix any l’escola rep dues condecoracions: el premi “Tres de Març” que concedeix l’Ajuntament de Salt i el premi “Mestres 68” que rebé el mestre Sebas Parra (en aquell moment director del centre) per la seva trajectòria docent.

El 18 d’octubre del 2002 el Departament de Benestar Social, l’Ajuntament de Salt i la Universitat de Girona signaven un conveni que posaria en marxa el Pla local de formació d’adults de Salt “Fem un Salt solidari” que va permetre a centenars de persones immigrades i joves facilitadors voluntaris participar en cercles de conversa i editar materials didàctics de gran vàlua. Va ser un projecte molt enriquidor.

El curs 2006/2007 celebràrem els 30 anys amb l’edició del llibre “30 anys al servei del poble” que pretén ser una memòria de l’escola i el poble de Salt durant tots aquests anys. Aquest curs va ser especialment difícil: un seguit de problemes amb l’administració que arrossegàvem des de feia temps provoquen, el mes de març, la dimissió del director i cofundador del centre, Sr. Sebas Parra. Aquest esdeveniment tanca una etapa, però el nou equip directiu continua treballant amb tenacitat per mantenir el que sempre ha estat aquesta escola.

Al llarg dels anys hem viscut canvis de tota mena que s’han traduït en noves demandes que sempre hem procurat respondre. Darrerament, sobretot de persones nouvingudes que necessiten aprendre la llengua catalana per a desenvolupar-se en la societat d’acollida. També hem consolidat el GES i els Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior i continuem impartint classes d’Accés a la universitat. Hem atès la creixent demanda d’alfabetització digital (informàtica inicial, bàsica i ofimàtica) així com la iniciació a la llengua anglesa.

El mes de Gener del 2011 vam signar un conveni amb l’Ajuntament per posar en marxa el Pla Pilot d’alfabetització finançat pel “Fondo Europeo para la Integración”. S’incorporen al centre dues persones (una jornada i mitja de treball) que atenen la llista d’espera d’alfabetització que no pot atendre l’escola i així podem arribar a totes les persones interessades. En principi aquest conveni és per 1 any (des de l’1 de febrer a 31 de desembre).

El 2 de juny del 2011, l’escola va rebre el premi “Salvador Sunyer i Aimeric” concedit per la fundació Valvi de Girona. Aquest premi reconeix la nostra trajectòria professional.

El nostre tarannà és treballar per estar oberts al poble i difondre la igualtat i la solidaritat.

“L’EDUCACIÓ ÉS UN DRET PER A TOTHOM”

 

escola 031