Preparació de proves d’accés

Cursos preparatius per l’accés a Grau Superior i a la Universitat.

L’escola fa l’acollida, la orientació als alumnes que es volen presentar a aquestes proves.

El curs comença al setembre i acaba en la data de la realització de les proves.