Ensenyaments

Ensenyaments inicials i formació bàsica

  • Llengua catalana
  • Llengua castellana
  • Formació instrumental
  • Graduat en educació secundària per a persones adultes (GESO)

Ensenyaments transprofessionals

  • Llengua anglesa i francesa
  • Competència digital COMPETIC

Ensenyament per a la preparació de proves d’accés

  • Curs específic d’accés als cicles de grau mitjà (CAM)
  • A cicles formatius de grau superior
  • A la universitat per a majors de 25 anys