Organització interna

EQUIP DIRECTIU

Lourdes Triadó (Directora)
Ester Vall (Cap d’ Estudis)
Montserrat Pont (Secretària)

PROFESSORAT (Curs 2020-21)

Miquel Argüelles (Coord. Competències per a la societat de la informació)
Lluís Arilla (Coord. Proves d’Accés)
Carles Diego (Coord. Enseny. Inicials)
Maria Granell (Coord. Comp. Riscos Laborals)
Christian Papió
Agnès Rubirola (Coord. LIC)
Rogelio Tarroc
Tarek Arafeh (Coord. GES)
Fatima Arana
Isabel Madrenes
Francisco López
Carles Villacampa
Mireia Van-Leeuwen

ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Antoni Pulido (Conserge)
Montserrat Sànchez (Administrativa)