Organització interna

EQUIP DIRECTIU

Lourdes Triadó (Directora)
Ester Vall (Cap d’ Estudis)
Montserrat Pont (Secretària)

PROFESSORAT (Curs 2018-19)

Miquel Argüelles (Coord. Competències per a la societat de la informació)
Lluís Arilla (Coord. Proves d’Accés)
Carles Diego (Coord. Enseny. Inicials)
Maria Granell (Coord. Comp. Riscos Laborals)
Christian Papió
Agnès Rubirola (Coord. LIC)
Rogelio Tarroc
Teresa Casacuberta
Tarek Arafeh (Coord. GES)
Fatima Arana
Isabel Madrenes
Francisco López
Ester Vall (Coord. Informàtica)

ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Antoni Pulido (Conserge)
Montserrat Sànchez (Administrativa)