Llengua catalana

Cursos d’ acolliment linguístic (A1)

Adreçat a persones estrangeres que no coneixen la llengua catalana, amb la finalitat d’ adquirir les competències orals mínimes.

Cursos de nivell bàsic (A2)

Adreçat a persones que necessiten ampliar les competències en llengua oral i escrita.

Cursos de nivell llindar (B1)

Adreçat a persones amb coneixement de la llengua oral i escrita que necessitin desenvolupar-se satisfactòriament en diferents situacions de la vida quotidiana.