Horaris de visita

Dels tutors/es:     Dilluns de 12:30 a 13:30h (Cal concertar les entrevistes amb el/la tutor/a)

Direcció:              Dilluns i dijous de 9:00 a 10:00h

                            Divendres de 15:00 a 16:00h

(Cal concertar entrevistes)

Cap d’estudis:      Dijous de 9:00 a 10:00h.

Gestió econòmica (secretaria):  Dimecres i divendres de 9:00 a 10:00h.

Administrativa   Dimarts i dijous de 9:00 a 13h i de 15 a 16:30h