Trets d’identitat

Treball inclusiuOferim les mateixes oportunitats a tots els nens i nenes, sense distinció pel que fa  a la capacitat, orígens culturals o qualsevol altra diferencia per aconseguir l’èxit escolar.

 

Actitud activaL’Escola té el compromís de fomentar en l’alumne/a una actitud activa, curiosa, investigadora i crítica que mitjançant la comunicació i el treball, serà la base de la seva formació i de l’adquisició dels seus aprenentatges i coneixements.

 

La primera tasca de l’educació és agitar la vida, però deixar-la lliure perquè es desenvolupi.            Maria Montessori.

Projectes

Educació emocional: La relaxació té beneficis en els nivells acadèmics/laborals, emocional i social: milloren el vincle entre les persones, amplien la percepció i l’atenció conscient, ajuden a gestionar els pensaments i les emocions.

Educar la ment sense educar el cor, no és educació en absolut.                                                        Aristòtil

Escola Sostenible: Formem part de la Xarxa d ’Escoles Sostenibles de Catalunya. Tenim com a objectiu: conscienciar en la sostenibilitat a tota la comunitat  educativa.

Activitats d’escola amb material reciclat

 

Racons d’aprenentatge: El treball per racons és una proposta metodològica que delimita, dins l’aula, diferents espais on els nostres alumnes poden realitzar de manera simultània diferents activitats de tipus cognitiu, manipulatiu i simbòlic.

Aquesta manera de treballar implica una metodologia més creativa i flexible, en la qual el rol de la/el mestre/a és dinamitzar els aprenentatges i proporcionar oportunitats per a que els/les alumnes puguin explorar tots els centres d’aprenentatges.

Racons de llengua