Equip de mestres curs 2020/21

EQUIP DIRECTIU:
Directora: Elisabet Colom
Cap d’estudis: Ester Galdón
Secretària: Noemi Casamitjana

EDUCACIÓ INFANTIL
P3: Sònia Serra
P4: Anna Casas/Conxi Grima
P5: Ester Galdón

Suport infantil: Joana González i Conxita Grima

TEI (Tècnic d’educació infantil): Alexandra López

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
1r: Pilar Pérez
2n: Laura Roca
3r: Montserrat Cots
4t A: Estrella Morales
4t B: Cristina Milán (substitut/a: Imma MartÍ)
5è: Josefina Suárez
6è: Cecília Rizos

Suport al cicle: Mercè Feltrer, Meritxell Marí, Noemi Casamitjana.

ESPECIALISTES 
Anglès: Meritxell Marí i Aina Martín
Música: Mercè Feltrer
Educació Física: Noemi Casamitjana
Educació Especial: Dolors Esquius i Sandra Mató
SIEI: Estrella Morales
Aula d’acollida: Sandra Mató
Religió: Ester Vela

ALTRES PROFESSIONALS DEL CENTRE

Educadora SIEI: Rosa Santamaria

Vetlladora: Mari Carmen Cuenca

EAP: Anna Ferre (psicopedagoga)

Administrativa:  Pepi Naranjo