Acords del Consell Escolar

CONSELL ESCOLAR EXTRAORDINARI  4 DE SETEMBRE DE 2020

 1. Es presenta el Pla d’actuació per al curs 2020-21 el marc de la pandèmia per al COVID-19.

CONSELL ESCOLAR 3 DE NOVEMBRE DE 2020

 1. S’aprova l’acta del consell escolar en data 25 de juny de 2020.
 2. Presentació de la Memòria 2019-20
 3. Presentació del PdD (Projecte de direcció)
 4. Presentació de la PGA (Programació General Anual)

CONSELL ESCOLAR 3 DE FEBRER DE 2021

 1. S’aprova l’acta del consell escolar en data 3 de novembre de 2020.
 2. S’informa al Consell de la Liquidació econòmica 2020
 3. Es presenta el Projecte de Pressupost per al 2021(ingressos i despeses
 4. Es presenta el PLEC (Pla de lectura del centre)

CONSELL ESCOLAR EXTRAORDINARI 13 D’ABRIL DE 2021

Informació colònies 2020-21

 1. L’anada de colònies dependrà de la situació de la pandèmia, que no tanquin els espais, que no tanquin grups…
 2. S’animarà a les famílies a apuntar-s’hi per poder arribar a 25/28 alumnes. Amb menys alumnes no hi  podrem anar.
 3. En el moment que hi anem, a principis de juny, als alumnes que no se’ls ha ofert anar de colònies, els hi tornarem els diners o els els guardarem, per quotes o materials. Als alumnes que se’ls ofereix la possibilitat d’anar de colònies i no hi van, no se’ls retorna la bestreta (NOFC)
 4. En cas que apareguin casuístiques no contemplades aquí, es convocaria una altra reunió/consell per buscar conjuntament solucions.