Instal·lacions

L’escola té dos edificis, un d’infantil i l’altre de primària.

facana

A més de les aules ordinàries disposem d’aula de psicomotricitat, música, idiomes, informàtica, laboratori, aules de reforç, biblioteca i un ampli gimnàs.

També hi ha dos patis, un d’infantil i un de primària