Material escolar

Quotes de socialització de material

i llibres de text

Aquestes són les quotes de material per aquest curs 2020 – 2021 . Aquest curs,  dins de la quota també hi entren totes les sortides del curs , per això cal tenir tota la quota abonada .

En el Consell Escolar del passat dia 3 de setembre , es va aprovar que les quotes de curs del nou Institut Escola fossin les següents :

EDUCACIÓ INFANTIL ……………….. 110 €

EDUCACIÓ PRIMÀRIA ……………… 150 €

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA ……….. 180 €

També es va acordar que les famílies que van abonar tota la quota el passat curs, se’ls hi descomptarà la part proporcional del tercer trimestre, atès que l’escola estava tancada i no es van fer les activitats programades.

En cada cas, es comunicarà a les famílies, a través de DINANTIA, quin és l’import que cal que abonin un cop l’escola rebi el llistat de beques de material i llibres de l’Ajuntament de Sabadell per aquest curs.

REBREU LA INFORMACIÓ DE LA QUANTITAT QUE HEU D’ABONAR A TRAVÉS DE DINANTIA.

PAGAMENTS AL BBVA :

ES57 0182 8151 85 0200000500

Recordeu al fer l’ingrés que aparegui en l’ apartat CONCEPTE el nom i curs de l’ alumne . En l’apartat BENEFICIARI heu de posar ESCOLA SALLARÈS I PLA .

 

  • El no pagament de la quota implica dificultats per fer totes les activitats, jornades culturals , treballs de plàstica i sortides de l’escola, ja que les aportacions de les famílies són necessàries per fer front a aquestes despeses.
  • La quota de primària apareix a l’agenda de curs amb un altre import per un error tipogràfic.