Activitats extraescolars

Durant l’actual curs 2016- 2017 ,  la nostra escola escola ofereix el servei extraescolar de bàsket els dilluns i dimecres de 16:30 a 17:30 per tots aquells que vulguin practicar aquest esport .

Les inscripcions es duen a terme a principi de curs , però , si hi ha places disponibles , també es pot fer al llarg del curs .