Consell escolar

El consell escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres.

La funció principal del consell escolar és debatre, analitzar, avaluar i prendre decisions sobres els temes proposats pel titular del centre.

El consell escolar de l’escola Quermany el formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir, l’equip directiu, representants de mestres, personal d’administració i serveis, representant de l’administració local representants de mares i pares i la presidència de l’AMPA.

 Membres del consell escolar

EQUIP DIRECTIU Judit Albert
Sílvia López
Glòria Fàbregas
REP. DE MESTRES Fàtima Sánchez
Sandra Deulofeu
Ester Ribas
Isaac Benito
Josep Antoni Garcia
Patrícia Jordi
REP. PAS Carmen Garcia
REP. AJUNTAMENT Eva Safont
REP. AMPA Sandra López
REP. DE PARES I MARES Jordi Fuster
Mònica Ramírez
Mariona Parals
Clàudia Cama