Consell escolar

El consell escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres.

La funció principal del consell escolar és debatre, analitzar, avaluar i prendre decisions sobres els temes proposats pel titular del centre.

El consell escolar de l’escola Quermany el formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir, l’equip directiu, representants de mestres, personal d’administració i serveis, representant de l’administració local representants de mares i pares i la presidència de l’AMPA.

 Membres del consell escolar

EQUIP DIRECTIU Judit Albert
Sílvia López
Josep Antoni Garcia
REP. DE MESTRES Isaac Benito
Yolanda Contreras
Glòria Fàbregas
Patrícia Jordi
Núria Ramírez
Fàtima Sánchez
REP. PAS Carmen Garcia
REP. AJUNTAMENT Eva Safont
REP. AMPA Francesc Yruela
REP. DE PARES I MARES Rosa M. Bosch
Clàudia Cama
Marina Cid
Jordi Fuster
Mònica Ramírez