Línies d’implementació pròpies del centre

METODOLOGIA CLIL

Consisteix en utilitzar la llengua anglesa per aprendre el contingut d’una àrea específica, concretament l’educació física i també aprendre a comprendre i a comunicar-se amb fluïdesa amb els companys i mestres.