Documents d’escola

En aquest apartat podreu trobar diferents documents pertanyents a l’escola:

  • PEC
  • Projecte Lingüístic
  • NOFC
  • Carta de compromís