Comunicacions

Quan vulgueu comunicar alguna qüestió a la mestra o el mestre, si el vostre fill/a és de primària,  ho podreu fer a través d’una nota escrita a l’agenda, en cap moment es pot pujar a les classes per parlar directament amb els/les mestres sense cita prèvia. Si el vostre fill/a és d’infantil, ho podreu fer mitjançant una nota escrita destinada a la mestra o tutora. 

Al llarg del curs es farà:

  • Una reunió general al juny per les famílies de P3 i 1r.
  • Una reunió de classe durant el primer mes d’escola.
  • Una entrevista inicial (només a P3) i una altra al llarg del curs per tothom.
  • Dos informes a Educació Infantil i tres a Primària.

La majoria de les reunions es faran telemàticament, trets dels casos en què les famílies tinguin dificultats per fer-ho a través de videoconferència.