L’escola

Aquest curs 2020-2021 l’escola inicia un any escolar ple d’incerteses i pròposits!

Introduïm com a novetat l’Innovamat, tractant d’enfocar les matemàtiques des d’una vessant més competencial i dinàmica.

I,a més a més, l’ús de l’aplicació Google Classroom per a tota la primària, combinant el seguiment presencial i telemàtic de l’alumnat; fet que els ajudarà a millorar la pròpia competència digital.

Continuarem fomentant el treball per projectes, perquè apostem pel treball globalitzat i cooperatiu. És més, som conscients que els ajuda a desenvolupar el seu esperit crític i són un vehicle per donar a l’alumnat un paper més actiu en l’aprenentatge; dotant-los d’estratègies autoreguladores que l’empenyin a prendre consciència d’allò que saben i de les mancances que han d’acabar assolint. Els fa més competents en l’aprendre a aprendre.

Seguirem treballant els ECO-DELEGATS i duent a terme actuacions pròpies de l’escola verda com l’ús dels boc’n’rols o carmanyoles, la recollida d’oli d’ús domèstic i de piles.

La formació del professorat anirà encaminada a l’ús d’eines digitals per donar una millor resposta en cas d’un hipotètic confinament.