L’escola

Aquest curs 2019-2020 l’escola inicia un any escolar ple de pròposits!

L’ecologia serà el nostre tema transversal!

El nostre concert anual d’hivern s’organitzarà en diferents torns, on els alumnes de cada nivell cantaran en anglès, recitaran en català, dramatitzaran en castellà i sobretot escolliran cançons per deleitar les famílies.

Seguirem treballant Els ECO-DELEGATS, la patrulla verda i d’altres actuacions per millorar els espais exteriors.

Els tecnològics de Cicle superior, s’encarregaran de transmetre els valors de l’internet segura i el bon ús de les noves tecnologies, com les tablets i els portàtils.

Continuarem fomentant el treball per projectes.

La formació del professorat continuarà encaminada cap a la lectoescriptura, la comprensió lectora, el gust per la lectura i les matemàtiques.

Se’ns oblidava! Som escola21 i participem en la Xarxa de competències bàsiques.