Consell escolar

MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR 2018

Representants titularitat    

 • Presidenta: Mª Àngels Martí Pallarès
 • Cap d’estudis: Anna Navarro
 • Secretària: Sara Barrio Santomé

Representant de l’AMPA: Estefania Pérez

Representant PAS.: Montse Colominas.

Representant ajuntament: Gerard Segú

Representants de pares/mares:

 • Anna Berral.
 • Ismael Rossell
 • Rosa Gómez
 • Yolanda García.
 • Leonor Domínguez

Representants dels mestres:

 • Sarai Caro
 • Montserrat Caballé
 • Anna Gutiérrez
 • Neus Fàbregas
 • Concepció Cerdà  

consell escolar 11 de desembre de 2018