Consell escolar

MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR 2019-2020

Representants titularitat    

 • Directora: Núria Puerta
 • Cap d’estudis: Anna Navarro
 • Secretària: Sara Barrio Santomé

Representant de l’AMPAEstefania Pérez

Representant del PASMontse Colominas.

Representant de l’ajuntament: Alba Arcos

Representants de les famílies:

 • Anna Berral
 • Rosa Gómez
 • Yolanda García
 • Leonor Domínguez

Representants del claustre:

 • Sarai Caro
 • Montserrat Caballé
 • Anna Gutiérrez
 • Lorenna Galisteo
 • Concepció Cerdà
 • Belén Cabrera