Projecte educatiu

Treballem per afavorir el desenvolupament integral i harmònic del nostre alumnat.

Per aprendre a ser, a fer i a conviure, i esdevenir ciutadans i ciutadanes, autònoms/es, solidaris/es i competents.

Resum de les portes obertes per explicar el projecte educatiu Presentació portes obertes Març 2020

Podeu llegir el nostre Projecte Lingüístic aquí.

Podeu llegir el nostre Pla TAC aquí.