Calendari del curs

CALENDARI ESCOLAR DEL CURS 2020-2021 

Inici de curs: dilluns 14 de setembre de 2020 

Acabament de les classes: dimarts 22 de juny de 2021 

Jornada continuada: el 21 de desembre de 2020 

del 7 al 22 de juny de 2021 

Els dies festius per al curs 2020-2021 seran els que determini el Departament d’Empresa i Coneixement i els dos dies de festa local. 

L’escola romandrà tancada els dies de lliure disposició aprovats pel consell escolar: 

Dilluns, 7 de desembre de 20209 Dilluns, 15 de febrer de 2021 Divendres, 21 de maig de 2021 

Vacances de Nadal: del 22 de desembre al 7 de gener de 2021, ambdós inclosos. Vacances de Pasqua: del 27 de març al 5 d’abril de 2021, ambdós inclosos. 

HORARI 

Educació infantil i primària: 

– 09:00 a 12:30h matí (p3, p4, p5, 1r, 2n i 3r) – 09:10 a 12:30h. (4t, 5è i 6è ed.primària) 

– 15:00 a 16:20h. (p3, p4 i p5) – 15.00 a 16:30h tarda (1r, 2n i 3r) – 15:00 a 16:40h. (4t, 5è i 6è) 

Servei d’acollida al matí: 07:30 a 09:10h. Servei de menjador: 12.30 a 15.00h Servei d’acollida a la tarda: 16:30 a 17:30h 

Durant la jornada continuada del mes de juny l’horari serà: 

  • 09:00 a 13:00h pels nens/es que NO es queden a dinar . 
  • 09:00 a 15.30h pels nens/es que fan ús durant el curs del servei de menjador excepte el 20 de desembre i el 19 de juny que sortiran a les 15h. 
  • 09:00 a 16:30h pels nens/es que fan ús del servei de “casalet”. Excepte el 22 de juny que no hi haurà “casalet” 

Període d’adaptació dels infants del grup de 3 i 4 anys (P3) Del 14 al 18 de setembre, de 9 a 12.30h (no es queden a dinar a l’escola)