Calendari del curs

HORARI I CALENDARI ESCOLAR

Inici de curs: dilluns 13 de setembre de 2021

Acabament de les classes: dimecres 22 de juny de 2022

Jornada compactada: el 22 de desembre de 2021
del 7 al 22 de juny de 2022

Els dies festius per al curs 2021/2022 seran els que determini el Departament d’Empresa i Coneixement i els dos dies de festa local.

L’escola romandrà tancada els dies de lliure disposició aprovats pel consell escolar:
– Dimarts, 7 de desembre de 2021
– Dilluns, 28 de febrer de 2022
– Divendres, 3 de juny de 2022

Vacances de Nadal: del 23 de desembre al 7 de gener de 2022,
ambdós inclosos.
Vacances de Pasqua: de l’11 al 18 d’abril de 2022, ambdós inclosos

HORARI 

Educació infantil i primària:  

MATINS 

– 09:00 a 12:30h matí (p3, p4, p5, 1r, 2n i 3r)  

– 09:10 a 12:30h. (4t, 5è i 6è )  

TARDES 

– 15:00 a 16:20h. (p3, p4 i p5)  

– 15.00 a 16:30h tarda (1r, 2n i 3r)  

– 15:00 a 16:40h. (4t, 5è i 6è)

Servei d’acollida al matí: 07:30 a 09:10h. 

Servei de temps de migdia i menjador: 12.30 a 15.00h 

Servei d’acollida a la tarda: 16:30 a 17:00h 

Durant la jornada continuada del mes de juny l’horari serà: 

09:00 a 13:00h pels nens/es que NO es queden a dinar . 

09:00 a 15.30h pels nens/es que fan ús durant el curs del servei de  menjador, excepte els dies 21 de desembre i 22 de juny, que sortiran a  les 15h. 

09:00 a 16:30h pels nens/es que fan ús del servei de “casalet”. Excepte el  22 de juny, que no hi haurà “casalet” 

Escola Els Pins, 17 de novembre de 2020