Consell escolar

El membres del nostre consell escolar son:
Presidenta del consell: Diana Pujol i Manyà
Cap d’estudis: Gemma Bladé Hernández
Representant de l’Ajuntament: Montserrat Clotet
Representant del professorat: Maria Espín Pérez
Representant del professorat: Natália De La Cruz Díaz
Representant del professorat: Mar Tudela Brazo
Representant del professorat: Marina Cantenys
Representant de pares i mares: Ana de Gregorio Prieto
Representant de pares i mares: Esther Oliva Hernández
Representant de pares i mares: Marta Mir Parramón
Representant de pares i mares: Anna M. Viñas Carretera
Representant de l’AMPA: Violeta Rams
Representant del PAS: Fàtima Gassol Dubrull
Secretària: Marc Nalvaiz Martí
Les comissions del consell escolar 2018-2020 són:
Comissió económica Comissió permanent Comissió de temps de migdia Comissió de socialització de llibres de text
Violeta Rams Violeta Rams Natália De La Cruz Ester Oliva
Diana Pujol i Manyà Diana Pujol i Manyà Anna M. Viñas Maria Espín
Gemma Bladé Hernández Gemma Bladé Hernández Diana Pujol i Manyà Diana Pujol i Manyà
Marc Nalvaiz Marc Nalvaiz
Montserrat Clotet
Comissió de convivència, participació ciutadana i igualtat Comissió d’activitats extraescolars
Marta Mira Ana de Gregorio
Gemma Bladé Mar Tudela
Diana Pujol i Manyà Diana Pujol i Manyà

 

El Consell Escolar té la següent normativa: clica aquí.

Ordre del dia 17 d’octubre 2018

Ordre del dia 10 desembre 2018

Ordre del dia, segona reunió del dia 10 de desembre 2018

Ordre del dia 4 de febrer 2019

Ordre del dia 25 de març 2019

Ordre del dia 20 de maig 2019

Ordre del dia 3 de juliol 2019

Ordre del dia 14 d’octubre 2019

Calendari de reunions del Consell Escolar del curs 2019-2020:

14 d’octubre de 2019

16 de desembre de 2019

3 febrer de 2020

12 de març de 2020

18 de maig de 2020