Salut

Medicaments: A l’escola no es pot administrar medicació. Aquesta mesura ve determinada per l’administració educativa. Només es donaran medicaments quan sigui estrictament necessari que l’alumne/a el prengui dins l’horari escolar i quan així consti, juntament amb la dosi d’administració, en la recepta/informe mèdic que l’acompanyi. En aquest cas, la família haurà d’emplenar i lliurar el full de sol·licitud i autorització que li facilitarà el centre.

Pediculosi (polls): En cas que detecteu que els vostres fills tenen polls, és important que ho comuniqueu ràpidament al tutor/a. Quan el centre rep la comunicació d’una família en que afirma que el seu fill o filla té polls, o quan es detecta la presència de polls a l’aula, ho comunica a totes les famílies de l’alumnat més proper. Aquesta comunicació és molt important per prevenir el contagi, perquè permet que totes les famílies facin la mateixa actuació alhora. Quan es rep la comunicació, el que s’ha de fer a casa (el mateix dia) és revisar els cabells dels fills i de les persones que conviviu amb ells. Si es detecta la presència de polls en algun membre de la família, cal que tots els que estiguin infectats iniciïn el tractament de seguida (aplicació de producte i eliminació de llémenes). Durant la setmana posterior a l’inici del tractament, cada dia s’han de revisar els cabells i treure les llémenes que puguin quedar. En cas contrari, el tractament no haurà estat efectiu.

Conjuntivitis: donat l’alt grau de contagi d’aquesta malaltia, els/les nens/es que la pateixin hauran de quedar-se a casa fins el seu guariment.

Indisposició o febre dels infants dins l’horari escolar: Quan un nen o nena es trobi malament, l’escola es posarà en contacte amb algun familiar per tal que se’l vingui a buscar.