Projectes actuals

Projecte “Sharing to learn”:

És una experiència d’aprenentatge-servei en llengua anglesa.

Des del curs 2014-2015 la nostra escola participa en aquest projecte.

L’objectiu principal és afavorir l’intercanvi entre l’alumnat de diferents etapes educatives i donar suport a la millora de l’expressió oral en llengua anglesa, per tal de facilitat l’accés a entorns plurilingües i pluriculturals a l’alumnat participant.

IMG_5357 IMG_5358

 

Centre formador d’alumnes de pràctiques del grau de mestre.

Xarxa de competències bàsiques.

La Xarxa de competències bàsiques està formada per un equip de docents que desenvolupen el treball per competències als seus centres, elaboren instruments de suport per orientar els processos de reflexió i la gestió del currículum per competències bàsiques i comparteixen processos d’autoavaluació.
L’escola participa en aquest projecte des del curs 2016-2017.

Projecte de robòtica – Edulab.

El Citilab, amb el suport de l’Ajuntament de Cornellà, col·labora amb la nostra escola en el marc del projecte Edulab, que té per objectiu fomentar l’ensenyament de la programació com a llenguatge transversal. El projecte preveu formació al professorat i la realització de diverses activitats a l’aula, on es treballen els continguts curriculars amb l’ajuda de la programació i la robòtica. Un d’aquests projectes preveu la construcció per part de l’alumnat d’una sèrie de robots educatius que faran servir des de l’etapa d’Educació Infantil fins a Primària.

Xarxa d’escoles per la sostenibilitat de Cornellà.

La Xarxa d’escoles per la Sostenibilitat de Cornellà de Llobregat té com a objectius:

  • Disposar d’un espai d’intercanvi i reflexió sobre la pràctica educativa dels diferents centres educatius de la ciutat, tot incorporant-hi criteris socioambientals.
  • Incentivar i assessorar els centres educatius per a la implantació de projectes educatius que relacionin sostenibilitat i ciutat.