Equip docent

EQUIP DIRECTIU
Direcció: Maria del Mar Garín

Cap d’Estudis: Carme Núñez

Secretària:
Silvia Jiménez

DISTRIBUCIÓ DE L’EQUIP EDUCATIU I SERVEIS
Tutories:

P3 A Montse Carré
  B Meritxell Pàmies
P4 A Rafaela Segovia
  B Montserrat Jiménez / Natàlia Maillo
P5 A Carme Espejo
  B Juani Reyes
1r A Sandra Peiró
  B Mònica Requena
2n A Patricia Sánchez
  B Tamara Colom
3r A Sandra Martínez
  B Josefina Cuerda
4rt A David Jiménez
  B M. Carmen Fernández
A Alejandro Henares
  B Sandra Heras
A Carme Navarro
  B Mireia Llaberia / Núria Cantón

Educació Especial: Irene González / Ester Valverde
Educació Física: Eva de Tena / Alejandro Henares
Anglès: Carme Núñez / Damaris Gómez / Irene Anglès
Suport Educació Infantil: Carolina Villa / Anna Vidal
Educació Primària: Mª del Mar Garín / Silvia Jiménez
Educació Musical: Conchi Rodríguez
SIEI: Maite Martínez / Alicia Gutiérrez
Religió Catòlica: Anna Raventós

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
Educadora USEE: Núria Castro
Tècnica Educació Infantil: Laura Fernández
Administrativa: Manoli Martínez
Conserge: Jose María Font