Història

El lloc on es troba ubicat l’escola Mediterrània és un edifici que es va acabar de construir l’any 1986 i va ésser estrenat per l’Escola Pau Casals, fruit de la fusió de dues Escoles: Pau Casals i Encarnació. Estava pensada per ser una escola de doble línia, malgrat que els primers cursos no es tenien tots els nivells dobles, però sí algun nivell amb tres o quatre grups i alguns només amb una aula. L’escola es va anar reorganitzant segons el nombre de matrícules i fins i tot va arribar a ser quasi d’una línia abans de la segona fusió. La segona fusió es va produir al setembre de 1993 entre les escoles Pau Casals i Europa, donant lloc a l’escola Mediterrània. Durant aquest curs, l’Escola ocupava dos edificis: el del carrer Bonavista i el de l’Avinguda Línia Elèctrica; aquest darrer es va utilitzar fins al juny de l’any 1996, en què, amb el pas dels grups de 7è i 8è als instituts i per qüestió d’espai, vàrem poder encabir tots els grups d’alumnes a l’edifici actual. Actualment s’imparteixen a nivell educatiu, dues línies d’Educació Infantil i d’Educació Primària.