Qui som?

L’Escola Mediterrània és un centre públic d’Ensenyament Infantil i Primari que pretén formar i educar de manera integral el nostre alumnat, en el marc d’una escola plural, aconfessional activa i oberta a l’entorn natural, social i cultural, a fi de formar ciutadans autònoms que esdevinguin compromesos, crítics i responsables envers la societat, a partir de la creació d’un entorn de treball participatiu que integri tots els membres de la comunitat educativa.

Volem ser un centre que proporcioni un servei educatiu de qualitat impulsant les competències lingüístiques pròpies i estrangera (anglès), potenciant l’ús de les TAC i fomentant les habilitats socials i el treball cooperatiu. Pretenem formar el nostre alumnat per a què a partir de l’experimentaació, la manipulació i la recerca construeixin el seu pensament científic. Volem aconseguir que l’alumnat es formi de manera integral, tal i com ho requereix la societat actual.

L’escola és respectuosa amb les diverses maneres de pensar i oberta a tothom, incideix en els valors ètics i respecta qualsevol creença religiosa. Encara que, com a institució, es defineix aconfessional.
Valora el treball en equip i la cooperació, així com el respecte pels drets individuals i col·lectius, la solidaritat i la tolerància entre tots els membres de la comunitat educativa.
Compromesos amb la llengua i la cultura pròpies, la catalana, i la integració de l’alumnat nouvingut a fi d’aconseguir una bona cohesió social.
Som una escola inclusiva que pretén la no discriminació i donar resposta a les necessitats educatives de l’alumnat.
Potenciem la cultura de l’esforç i la satisfacció del treball ben fet.
Fomentem el raonament i l’esperit científic.