Serveis digitals

Avui dia la tecnologia i els serveis digitals formen part de la nostra vida diària i tenen un paper important en l’educació. Les TIC/TAC permeten fer activitats diferents a les tradicionals i són una eina molt motivadora pels alumnes. És per això que intentem integrar-les cada vegada més.

Disposem d’una aula d’informàtica, on tots els cursos realitzan una sessió setmanal com a mínim.

Totes les nostres aules disposen de pissarra digital, un recurs molt útil a classe, entre d’altres coses per fer ús dels llibres digitals i perquè els alumnes participin i interaccionin. A més, tenim tauletes a disposició de tots els cursos que donen moltes possibilitats perquè els nostres alumnes avancin en el seu procés d’aprenentatge.