Transport Escolar

Els Consell Comarcal tenen delegada, per part Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, les competències de la gestió del servei del transport escolar col·lectiu.

En el cas del nostre centre, com l’escola està al mateix municipi on resideixen els alumnes, el transport escolar té la modalitat de NO OBLIGATÒRI i subjecte al pagament del preu públic.

Disposició sobre el preu públic pel servei escolar de transport discrecional

r unaEl servei de transport es regeix per Reglament que tots els usuaris han de conèixer i respectar.

El Consell Comarcal fa públiques unes Disposicions de gestió del servei específiques per a cada curs escolar. Podeu consultar les del proprer curs 2017-18 aqui

El Consell Comarcal, com a responsable del transport, és qui organitza les rutes, determina les parades i autoritza qualsevol tipus de canvi i, per tant, qualsevol consulta, petició o suggeriment l’heu d’adreçar, personalment i per escrit, al Registre del Consell Comarcal, ja sigui a través del seu enviament postal, lliurament presencial o via instància telemàtica. També poder escriure un correu electrònic a  ensenyament@ccvoc.cat

L’escrit haurà de contenir: Dades de la persona (nom, cognoms i DNI), adreça a efectes de resposta (postal o electrònica), explicació de la situació i concreció de la consulta, petició o suggeriment.

INSTÀNCIES

Sol.licitud de reducció de tarifa reduïda curs 2018-19

Sol.licitud de canvi de domicialició bancària curs 2018-19

Sol.licitud Baixa del transport curs 2018-19