Equip directiu

  • DIRECCIÓ: Rosa Masó
  • CAP D’ESTUDIS: Carme Oriol
  • SECRETÀRIA: Glòria Pernas