L’escola

L’Escola Joan Maragall és una escola pública, laica i catalana.

Atribuïm a l’educació una funció social compartida, cadascú des del lloc que ocupa, dirigida cap al desenvolupament personal de tots els membres de la comunitat educativa, principalment les nenes i nens, per la comprensió i participació reflexiva i crítica de la realitat, i per la dignitat de tots i totes.

Volem provocar en els nostres alumnes  el desig de fer-se preguntes i  el plaer de trobar respostes, volem provocar en definitiva, el goig d’aprendre.És per això, que involucrem els nens i nenes en processos d’investigació que neixen del seu interès  per comprendre el món.

Una escola en constant procés de reflexió per aconseguir un ensenyament de qualitat.