Acollida

El servei del Bon Dia està organitzat per l’AMPA.Dona servei tots els dies de 7:30 a 9h del matí

Preu del servei: 4€/dia o 30€/mes

El monitor responsable és la Sandra

Full d’inscripció