Biblioteca

La Biblioteca de l’escola és un espai important pel desenvolupament del nostre projecte educatiu i un lloc de trobada i  d’enriquiment per a tota la nostra comunitat educativa, especialment pels nostres nens i nens que troben en l’extens fons editorial (actualment 10.413 exemplars) un suport important pels seus aprenentatges i una oportunitat per gaudir de l’escolta o lectura de llibres, música, documentals, etc.,

El servei de préstec personal és obert per a tots els alumnes a partir de primer i per a totes les famílies a partir del curs actual.

Algunes de les principals activitats de la Biblioteca són:

 

PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS DEL PLA LECTOR:

Maletes viatgeres a P3-P4-P5-1er i 2n

Maletes viatgeres d’anglès a 3r i 4t

Lectura de contes a Educació Infantil

Presentació de novetats de llibres a totes les aules de Primària

Activitat de lectura acompanyada.

DESENVOLUPAMENT D’UNA TEMÀTICA ANUAL (literatura + qualsevol altre aspecte considerat d’interès educatiu)

CONTA-CONTES a la Biblioteca (amb la col.laboració de mestres, famílies i qualsevol persona que desitgi participar-hi)