Menjador escolar

La gestió del menjador escolar està cedida, per part del Director dels Serveis Territorials d’Ensenyament, a l’AMPA de l’escola.

L’AMPA ha contractat, per a la seva posada en marxa i execució, a una empresa del sector: CAMPOS ESTELA que s’encarrega del servei de càtering i del monitoratge. Podeu contactar amb el coordinador del menjador, Oriol Palmero, al tel. 682352030

Actualment es queden a dinar al voltant de cent alumnes al dia, repartits en dos torns.

Des de gener de 2018 l’escola disposa de cuina pròpia.

Si necessiteu qualsevol aclariment referent al menjador, o simplement, voleu fer algun suggeriment, podeu adreçar-vos al correu electrònic de parlemdelmenjador@gmail.com

Segons consta en el DOGC Núm.6905, resolució ENS/1479/2015, de 23 de juny, el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d’Ensenyament per al curs escolar 2015-2016 queda fixat en la quantitat de 6,20 euros/alumne/dia, IVA inclòs.

El preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador comprèn, a més de l’àpat, l’atenció directa a l’alumnat durant el temps de la prestació del servei de menjador i els períodes de temps anteriors i posteriors, des que acaben les classes del matí fins que comencen les de la tarda..

Aquest preu s’aplica tant als alumnes fixos com als fixos discontinus.

Els comensals esporàdics, considerant-se a aquest efecte com a esporàdic l’alumne que faci ús del servei menys de tres dies a la setmana, el preu podrà ser de fins a un màxim de 6’80€/alumne/dia, IVA inclòs.