Activitats extraescolars

ACLARIMENTS EN RELACIÓ A LA SORTIDA DELS COMENSALS DURANT L’HORARI DE MENJADOR PER A REALITZAR ACTIVITATS EXTRAESCOLARS EXTERNES A L’ESCOLA JOSEP MADRENYS

El Consell Escolar ha aprovat una normativa bàsica que possibilitarà que l’alumnat usuari del menjador surti de l’escola per a realitzar activitats externes al centre al migdia.
Aquesta normativa té els següents punts:

 • El centre escolar haurà de disposar de l’autorització firmada pels pares, on es concreti els dies i les hores que l’alumne/a ha de sortir del centre. Quan comença i quan acaba l’activitat, indicant la persona o persones en concret que vindran a buscar als seus fills/es al centre (l’escola facilitarà aquest model d’autorització).
 • A efectes organitzatius del menjador, l’alumnat usuari del servei no sortirà del centre per fer activitats fins a l’inici del mes d’octubre.
 • L’entitat que es fa càrrec de recollir l’alumnat haurà de proporcionar una llista amb l’alumnat que s’emporti, segons l’activitat.
 • Les altes d’alumnat a les activitats s’hauran de fer a principis de cada mes, i la llista s’haurà d’actualitzar.
 • Cada dia, la persona de l’entitat que s’emporti l’alumnat del menjador haurà de firmar un full amb la relació d’alumnes que s’emporta i retorna.
 • El nombre de grups que podran sortir cada dia, s’establirà a l’inici del curs, i estarà condicionat a les necessitats organitzatives del servei de menjador. En cap cas, la sortida de l’alumnat afectarà als torns organitzats del servei de menjador.
   • Primer torn de menjador: 12:30 a 13:30 h. d’EI 3 a 2n.
   • Segon torn de menjador: 13:30 14:30 h. de 3r a 6è.
 • L’horari de les activitats extraescolars del migdia seran:
   • Primer torn extraescolars: 12:30 -13:30 h.
   • Segon torn extraescolars: 13:55 – 14:55 h.