Llistat de personal

LLISTAT DE PERSONAL CURS ACADÈMIC 2019-2020

(Plantilla 23 mestres+0.5 mestra religió) / (Total: 27 mestres, comptant totes les jornades)

(Entre parèntesis hi ha la dedicació horària de cada persona)

NIVELL MESTRE/A TITULAR MESTRE/A COMPLEMENTARI/A

O SUBSTITUT/A

EDUCACIÓ INFANTIL
EI3 A ANNA FIGA ISERN (1) NOEMÍ LEÓN MOLINA (1)
EI3 B OLGA CASAS TURRÓ (1)
EI4 A DOLORS DUCH RABASSEDAS (1)
EI4 B BETH RIBAS GARRIGA (1) (1/3)
EI5 A GEMMA HORTA GRAU (1)  
EI5 B MARTA MIRET COSTABELLA (1)
SUP. EI    VERÒNICA GARCÍA BURGUEÑO (1)
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
PRIMER A CARLOTA MARIN (1)
PRIMER B SÍLVIA TARRÉS BUSQUETS (1)
SEGON A ANNA SOTERAS MARQUÈS (1)
SEGON B LORENA SILVA GARCÍA (1)
TERCER A IRENE SALVANS SAGUÉ (1)
TERCER B ANNA RODRIGUEZ JUANA (1)
QUART OLGA GELI ARMENGOL (1)
CINQUÈ A JÚLIA DOMINGO MASFERRER (1)
CINQUÈ B NÚRIA ROMAGÓS COLOMER (1) MARC ARAGONÈS MUSTÉ (1)
SISÈ A MAITE CASTELL GONZALEZ (1)
SISÈ B NADIA GARCIA MAÑAS (1)
ESPECIALISTES
ED. ESP.  GEMMA JOHÉ BARNÉS (1)
ED. FÍSICA 1 ANDREU COMAS ALBERTÍ (1)
ED. FÍSICA 2 LORENA SILVA GARCIA (1)
ED. FÍSICA 3 JÚLIA DOMINGO MASFERRER (1)
ED. MUS. 1 LAURA TELLO TRESSERRAS (2/3) – (1/3)
ED. MUS. 2 IRENE SALVANS SAGUÉ (1)
PAN 1 BELÉN SALCES SOLANAS (1)
PAN 2 ANNA RODRIGUEZ JUANA (1)
PAN 3  NÚRIA ROMAGÓS COLOMER (1) MARC ARAGONÈS MUSTÉ (1)
RELIGIÓ ELENA MOYA RIPOLL (1/2)
EQUIP DIRECTIU
SECRETÀRIA VERÒNICA GARCÍA BURGUEÑO (1)
CAP D’ESTUDIS IRENE SALVANS SAGUÉ (1)
DIRECCIÓ MAGDA ROQUETA BRU (1)
ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
ADMIN.(P.A.S.) DOLORS PORRAS  LINARES (1/2)
CONSERGE PILAR ANGLADA SITJÀ (8.45 -12.45 h.)
VETLLADORA DOLORS BERENGUER (10 h.)
TEI ANNA VIDAL POCH (1)