Llistat de personal

LLISTAT DE PERSONAL CURS ACADÈMIC 2019-2020

(Plantilla 23 mestres+0.5 mestra religió) / (Total: 27 mestres, comptant totes les jornades)

(Entre parèntesis hi ha la dedicació horària de cada persona)

NIVELL MESTRE/A TITULAR MESTRE/A COMPLEMENTARI/A

O SUBSTITUT/A

EDUCACIÓ INFANTIL
EI3-A DOLORS DUCH RABASSEDAS (1)
EI3-B BETH  RIBAS GARRIGA (1)
EI4 GEMMA HORTA RIGAU (2/3) JUDIT CONESA MESA(1/3)
EI5-A ANNA FIGA ISERN (1)  
EI5-B OLGA CASAS TURRÓ (1)
SUP. EI    VERÒNICA GARCÍA BURGUEÑO (1)
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
PRIMER-A ANNA SOTERAS MARQUÈS (1)
PRIMER-B GEMMA JOHÉ BARNÉS
SEGON-A SÍLVIA TARRÉS BUSQUETS (1)
SEGON-B LORENA SILVA GARCÍA (1)
TERCER OLGA GELI ARMENGOL (1)
QUART-A ANNA RODRIGUEZ JUANA (1)
QUART-B MARTA GRAU SOLÉS (1)
CINQUÈ-A MAITE CASTELL GONZALEZ (1)
CINQUÈ-B NÀDIA GARCIA MAÑAS (1)
SISÈ- A JÚLIA DOMINGO MASFERRER (1)
SISÈ- B ANNA SANCHEZ LLOBET (1)
ESPECIALISTES
ED. ESP.  CONCEPCIÓ TARRADAS RIERA (1)
ED. FÍSICA ANDREU COMAS ALBERTÍ (1)
ED. MUS. 1 LAURA TELLO TRESSERRAS (2/3) CLARA SANT COSTA-PAU (1/3)
PAN 1  NÚRIA ROMAGOS COLOMER (2/3) CARLA FUSTÉ RABASSEDAS (1/3)
PAN 2 ANNA RODRIGUEZ JUANA (1)
PAN 3 CARLA FUSTÉ RABASSEDAS (1/3)
RELIGIÓ ELENA MOYA RIPOLL (1/2)
EQUIP DIRECTIU
SECRETÀRIA VERÒNICA GARCÍA BURGUEÑO (1)
CAP D’ESTUDIS IRENE SALVANS SAGUÉ (1)
DIRECCIÓ MAGDA ROQUETA BRU (1)
ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
ADMIN.(P.A.S.) DOLORS PORRAS  LINARES (1/2)
CONSERGE PILAR ANGLADA SITJÀ (8.45 -12.45 h.)
VETLLADORA DOLORS BERENGUER (15 h.)