Consell escolar

 

icona-llapis Cliqueu sobre el llapis si voleu consultar el resum dels acords i les informacions de les reunions del consell.

 

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre, vetllant especialment per donar una visió global de l’escola i que tingui en tot moment present els interessos de tot l’alumnat. Esta format per:

CONSELL ESCOLAR
  • La Presidenta (Directora)
  • La Cap d’estudis 
  • La secretària
  • Sis representants del sector mestres
  • Cinc representants del sectors pares i mares
  • Un pare o mare representant de l’AMPA
  • Un representant de l’Ajuntament
  • Un representant del personal d’administració i serveis.

Les reunions ordinàries seran, com a mínim, a inici i final de curs i un cop al trimestre. Les reunions extraordinàries es convocaran sempre que la directora del centre ho consideri oportú o a petició de la majoria dels seus membres.

COMPOSICIÓ ACTUAL DELS MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR (Darrera renovació 15/12/16)

Presidenta

Mari Paz González Muñoza

Cap d’estudis

Anabel Ramos Rodríguez

Secretària

Ana Moscardó Sornosa

Representants sector mestres

Noemí Bertran

Marta Pere

Paqui López

Claudia Buitrago

Ramona Buendía

Neus Bancells

Representants sector pares i mares

Núria Muñoz

Marta Ruíz

Anna García

Estefanía Vega

Carlos Montoya

Representant del PAS

Sandra Fornell

Represetant de l’AFA

Emi Ruíz

Repesentant de l’Ajuntament

Leticia Marfil