Oferta educativa

L’escola ofereix els ensenyaments des de P-3a 6è de Primària.

Actualment la nostra escola està formada per:

  • 6 unitats d’Educació Infantil.
  • 13 unitats d’Educació Primària.

El Projecte Educatiu de la nostra escola té un principi bàsic fonamentat en l’educació integral. A continuació referim els eixos fonamentals d’ambdues etapes:

Educació Infantil

És l’inici i la base sobre la qual es forgen els diferents aprenentatges. Aquesta etapa afavoreix el desenvolupament de les capacitats dels nens i nenes per permetre’ls créixer integralment com a persones amb  aprenentatges continuats i progressius.  

L’equip de mestres del Verdaguer tenim molt present les característiques de cada nen i nena per tal de fer-los protagonistes del seu aprenentatge i el seu desenvolupament emocional i social.  El joc, les cançons, la reflexió, l’observació, les experiències pròpies, la comunicació amb els altres i l’experimentació són algunes de les eines i recursos que les mestres utilitzem a les aules per tal d’assolir l’objectiu de desenvolupar les habilitats i capacitats dels nens i nenes d’aquesta etapa.

Educació Primària

A la Primària és una prioritat a la nostra escola que els nostres nens i nenes desenvolupin la seva capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, així com el seu sentit artístic, la seva creativitat i sobre tot la seva afectivitat. Proporcionem una educació que permet afiançar el  desenvolupament de  les capacitats personals i les habilitats socials; així com l’assoliment de les vuit competències bàsiques:

Captura de pantalla 2016-08-27 a las 14.07.20