Història

Coincidint amb el desenvolupament urbanístic de l’entorn de la carretera de la Bunyola, la nostra escola es va construir entre  els anys 1970 i 1971 sobre uns terrenys cedits pel senyor Francesc Balcells i Vallbona. L’any 1969 l’Ajuntament del Prat també li havia comprat la Torre Balcells i els terrenys que l’envoltaven.

El Verdaguer començà a funcionar el curs 1971-72, si bé la seva creació apareix publicada al BOE núm. 71, de 24 de març 1971, com a Colegio Nacional Mixto Jacinto Verdaguer amb 16 unitats escolars d’EGB (8 de nens i 8 de nenes). Va ser formalment inaugurat el curs 1972-73, i l’any 1978 va passar a tenir 24 unitats mixtes d’EGB.

Des del curs 1986-87 el centre s’acollí al Pla d’Immersió Lingüística, pel qual la llengua vehicular i d’aprenentatge del centre va passar a ser el català des d’Infantil.

Durant molt anys fou popularment conegut com a “Col·legi Rosa”, perquè des de la seva inauguració aquest era el color predominant de les parets exteriors de l’edifici. Durant el curs 1995-96 es va fer una reforma gairebé integral per solucionar algunes deficiències estructurals i condicionar els espais i instal·lacions  a les necessitats d’aquell moment (pati i aules d’educació infantil, construcció d’un nou gimnàs, menjador i cuina, sala de psicomotricitat, eliminació de barreres arquitectòniques, etc).

La nostra escola està ubicada enmig del casc urbà, envoltada d’edificis d’habitatges i amb predomini del petit comerç. També està molt bén comunicada per transport públic (autobús, línia 9 del metro) i es troba molt a prop d’altres equipaments municipals com els centres cívics Jardins de la Pau i Espai Cultural Cèntric, l’escola bressol municipal El Cabusset, zones d’esbarjo com la Plaça Blanes o els Jardins de la Pau i el CAP Disset de Setembre.

image