RACONS

Cada dia fem racons de treball. Aquests racons són de llengua, mates, motricitat fina i joc simbòlic.