A l'apartat MENÚ hi trobareu informació general de l'Escola i diversos documents d'interès. 

També podreu accedir als diferents Blocs de l'Escola organitzats per nivells.

INFORMACIÓ ACTUALITZADA SOBRE LA PREINSCRIPCIÓ: AQUÍ

BONA PASQUA

Us desitgem una molt bona Pasqua!

Als blocs dels diferents cursos podreu veure fotografies de les activitats que han fet al llarg del dia d’avui.

Ens retrobem el dia 6 d’abril amb energies renovades!

eTwinning School Label award

Estem molts contentes d’anunciar-vos que la nostra Escola ha estat galardonada amb el eTwinning School Label 2021-2022 per la tasca duta a terme per l’equip eTwinning del Guerau de Liost.

Congratulations English Team!

DOCUMENTS INFORMATIUS DEL GUERAU DE LIOST

Us recomanem que llegiu els documents següents:
Consultes a: escola@gdl.cat

TROBADA VIRTUAL ERASMUS+ AMB ESCOLES DE SUÈCIA I NORUEGA

En el marc del projecte Erasmus+ KA101 Active leaders for active students in the 1st century, els cinc membres del consorci (ESC Els Quatre Vents de Canovelles, ESC Guerau de Liost de Les Franqueses del Vallès, ESC La Torreta de La Roca del Vallès, ESC Salvador Llobet de Granollers i el Centre de Recursos Pedagògics Vallès Oriental I) hem realitzat dues trobades virtuals amb escoles europees.

Amb l’Escola Klastorp–Essinge d’Estocolm (Suècia) vam tenir l’oportunitat de parlar amb la Karin Ring (cap d’estudis) i Sylvia Hedberg (coordinadora de cicle) sobre l’organització del centre i les metodologies d’aprenentatge que segueixen. Està previst que a finals de maig, si la situació de pandèmia millora, els cinc membres del consorci visitem l’escola.

Amb l’Escola Frøya ungdomsskole de Sistranda (Noruega) vam parlar amb Inga Andruskiene (coordinadora de projectes internacionals) també sobre aspectes organitzatius i metodològics del centre. En aquest cas està prevista una visita nostra a inicis del curs vinent.

Per nosaltres ha estat un plaer poder començar a treballar telemàticament amb escoles a les quals anirem a fer observacions. Aquestes trobades ens permeten no únicament tenir un primer contacte sinó conèixer com treballen per tal de fer més profitós el nostre viatge.

In the framework of the Erasmus + KA101 Active leaders for active students in the 1st century project, the five members of the consortium (ESC Els Quatre Vents de Canovelles, ESC Guerau de Liost de Les Franqueses del Vallès, ESC La Torreta de la Roca del Vallès, ESC Salvador Llobet de Granollers and the Centre de Recursos Pedagògics Vallès Oriental I) held two virtual meetings with European schools.

With the Klastorp-Essinge School in Stockholm (Sweden) we had the opportunity to talk with Karin Ring (assistant principal) and Sylvia Hedberg (coordinator) about the organization of the center and the learning methodologies they follow. It is planned that at the end of May, if the pandemic situation improves, the five members of the consortium will visit the school.

With the Froya ungdomsskole in Sistranda (Norway) we spoke with Inga Andruskiene (international project coordinator) also about organizational and methodological aspects of the school. In this case our visit is planned for the beginning of the next school year.

For us it has been a pleasure to be able to start working telematically with schools that we are going to do job shadowing. These meetings allow us not only to have a first contact but also to know how they work in order to make our trip more profitable.

Here you have some photos of the virtual meeting.

EDUCACIÓ EN VALORS AL GUERAU DE LIOST

Considerem fonamental l’acció que fan els tutors i tutores per tal d’acompanyar l’alumnat en el seu desenvolupament integral. El tutor/a ha de ser guia, orientador, facilitador i model per l’alumnat (a nivell individual i grupal) amb l’objectiu d’interioritzar i assumir com a propis els valors expressats en el document “COM  VIURE A L’ESCOLA”.

Expressió Oral al Guerau

A l’Escola posem l’accent en la COMUNICACIÓ en totes les seves vessants (oral, escrita, artística…) en les diferents llengües (català, castellà i anglès). S’implementen diferents estratègies i recursos per a poder assolir la competència lingüística en les tres llengües.

És per aquest motiu que implementem el Projecte ARA PARLO JO!, fem exposicions, fem RÀDIO, recomanacions de llibres… A l’apartat menú podeu visitar les pàgines dedicades a aquests projectes.

ESTRENEM RACÓ DE RECICLATGE!

Recordeu que col·laborem amb:

  • APILO – recollida de piles.
  • PROJECTE ANELLA – recollida d’anelles de llaunes de beguda.
  • CLAKI – recollida d’oli usat.

Us animem a participar-hi!

 

EXPERIMENTACIÓ AL GUERAU DE LIOST

L’experimentació és molt més que fer experiments científics. A través de l’experimentació podem provar i descobrir per nosaltres mateixos la validesa d’una hipòtesi. A l’Escola vetllem per capacitar l’alumnat per resoldre situacions i problemes quotidians utilitzant de manera rigorosa i científica el coneixement que aporta cadascuna de les diferents disciplines.

“Aprenem quan som capaços d’elaborar una representació personal sobre l’objecte, la realitat o el contingut que pretenem aprendre. Aquesta elaboració implica aproximar-nos a l’objecte de manera activa, des de les experiències, els interessos i els coneixements previs que posseïm, i d’aquí deriva el paper actiu tant del professor com de l’alumne. Suposa construir un significat personal i propi de la nova realitat, en un procés d’integració i no d’acumulació.” Solé i Coll (1994)