Servei d’acollida matinal

L’horari d’acollida és de 7.50 a 9 del matí. El servei entra en funcionament des del primer dia de curs.

De manera fixa o eventual l’alumnat pot fer ús d’ aquest servei. L’ acollida ofereix dues possibilitats horàries: entrada a les 7.50 o a les 8.30 del matí de dilluns a divendres.

En qualsevol dels casos no és necessari avisar amb antelació, la monitora pren nota del usuaris de cada dia .

Si es tracta d’ un alumne fix el preu és de 40 € al mes si està 1h al dia,  o de 20 € al mes si s’ està mitja hora.

Els alumnes eventuals paguen 3 € per 1 hora o 1.5 € per mitja hora.

El pagament es pot fer en efectiu al despatx de l’AMPA o bé per domiciliació bancària ( tant en alumnes fixes com eventuals).