PLA DE REOBERTURA DE CENTRES. EDUCACIÓ INFANTIL. Del 3 al 19 de juny.

Benvolgudes famílies, 

Us comuniquem que el Departament d’Educació ens ha fet arribar les instruccions per a crear el Pla per la reobertura dels centres educatius un cop entrem en fase 2 i els espais de l’escola estiguin a punt. Possiblement serà el dia 3 de juny. 

Amb aquest escrit us expliquem una mica les línies generals de les instruccions i properament ja donarem indicacions més concretes amb la publicació del Pla de reobertura de l’Estalella.

 

EL CURS CONTINUA DE MANERA TELEMÀTICA FINS AL 19 DE JUNY

El curs continuarà de manera telemàtica i es farà el tancament del curs en la mateixa línia.

 

REOBERTURA DELS EDIFICIS ESCOLARS PER FER ACOLLIDA A INFANTIL DIMECRES 3 DE JUNY

Els edificis escolars obriran per atendre els infants de P3, P4 i P5 que compleixin els requisits de salut i els seus pares i mares puguin acreditar que treballen presencialment i no poden flexibilitzar l’horari.

Aquest servei d’acollida començarà dimecres 3 i finalitzarà divendres 19 de juny. 

Us informem de les condicions d’acollida dels infants de P3, P4 i P5:

  • L’infant serà atès per un/a mestre/a de l’escola, no necessàriament per la seva tutora. 
  • El material que tindrà a l’abast l’infant serà individual. 
  • S’assignarà un lloc a cada nen i nena i es vetllarà perquè tingui uns quatre metres quadrats al seu voltant.
  • S’insistirà molt en la higiene de les mans a l’arribada i a la sortida, abans i després de l’esmorzar, d’anar al pati, d’anar al WC i sempre que sigui necessari. 
  • Els grups seran de 8 alumnes si són de P3 i de 10 si són de P4 o P5 i sempre estaran formats pels mateixos infants.
  • L’horari serà de 9.00 h a 13.00 h i tant l’entrada com la sortida seran graduals, mantenint les distàncies de 2 metres entre infant i infant. Els adults no podran entrar a l’edifici. Cal arribar puntual a l’escola i esperar el torn de cada infant per deixar-lo entrar.
    • P3, P4 i P5: Entrada pel carrer de la Font.
  • Les sortides al pati seran seqüenciades amb espais marcats per a cada grup.

 

COM DEMANAR AQUEST SERVEI D’ACOLLIDA?

L’escola ha de saber com més aviat millor el nombre d’alumnes que reuneixen les condicions. És per aquest motiu que les tutores de cada curs d’infantil trucarà a les famílies preguntant:

 

1- Treballeu pare i mare de manera presencial i no podeu flexibilitzar els horaris? 

 

2- El vostre fill o filla té simptomatologia compatible amb el COVID-19 (febre, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o qualsevol altre quadre infecciós?

 

3- Està o ha estat positiu/va per al SARS-COV 2 durant els 14 dies anteriors?

 

4- Ha estat en contacte estret positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors?

 

5- Ha anat seguint el calendari de vacunacions, encara que en confinament n’hi falti alguna?

 

6- Presenta alguna malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la malaltia SARS COVID 19 (respiratòria, cardíaca, del sistema immunitari, diabetis, neuromuscular o encefalopàtica)?

 

Les tutores, un cop hagin parlat amb les famílies, faran arribar a les famílies interessades i que compleixin els requisits la declaració responsable que hauran de portar signada el primer dia d’acollida per la qual els seus fills i filles compleixen els requisits per assistir al centre educatiu.

Per tant, per portar els nens i nenes és imprescindible haver parlat amb la seva tutora. 

Durant els dies d’acollida aquestes famílies hauran d’informar al centre educatiu de l’aparició de qualsevol cas de COVID 19 en l’entorn familiar de l’infant i mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència. 

Vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que el fill o filla tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir al centre. 

Els treballadors i les treballadores de l’escola també signaran una declaració responsable i seguiran el protocol establert al pla. 

Des de l’escola vetllarem perquè aquestes mesures sanitàries es duguin a terme però no podem garantir que els infants entenguin el significat d’aquestes normes i les compleixin. 

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>