ELS PROJECTES

El treball transversal a l’escola es vertebra a través de projectes en què tota la comunitat educativa hi està implicada d’una manera o altra:

  1. LA LECTURA
  2. ESCOLA VERDA
  3. PLA CATALÀ DE L’ESPORT
  4. PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES I MATERIAL DIDÀCTIC